پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تألیف دکتر غلامعباس توسلی

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تألیف دکتر غلامعباس توسلی، در قالب ppt و در 285 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات و تعاریف، فصل دوم : ریخت شناسی ( مرفولوژی ) شهری، فصل سوم: منشا جمعیت شهرنشین، فصل چهارم: توسعه شهرها و شهرنشینی در ایران، فصل پنجم: مبانی نظری جامعه شناسی شهری، فصل ششم: تحقیقات اکولوژیک در شهرها


مشخصات فایل
 

تعداد صفحات 285
حجم 553 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی علوم اجتماعی


توضیحات کامل
 

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تألیف دکتر غلامعباس توسلی، در قالب ppt و در 285 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

تعریف جامعه شناسی

جنبه های مختلف واقعیات اجتماعی

جنبه ریخت شناسی

جنبه سازمانی

رابطه ساخت گروه با وظایف گروهی

جنبه فرهنگی و روانی

انواع گروه های اجتماعی

موضوع جامعه شناسی شهری

تعریف شهر

 

فصل دوم : ریخت شناسی ( مرفولوژی ) شهری

ملاکهای شناسایی شهر

سابقه شهرنشینی در جهان

رشد شهر نشینی در عصر جدید

دوره های رشد حمعیت جهان از نظر جمعیت شناسان سازمان ملل متحد

گرایش به سوی شهرها و اثرات اجتماعی آن

توسعه شهر نشینی

رشد جمعیت کشورهای صنعتی

توقف رشد جمعیت مناطق پیشرفته

سرعت رشد جمعیت

 

فصل سوم: منشا جمعیت شهرنشین

عوامل مؤثر در رشد عمومی جمعیت شهری

منشا عمده و اصلی توسعه شهر نشینی در جهان

دلایل مهاجرت

انواع کوچ از نظر سازمان ملل

دلیل عمده رشد فزاینده شهرنشینی

مهاجرت کنندگان

مهاجرت چند درجه ای

نتایج جامعه شناختی توسعه شهرنشینی

تاثیر توزیع خاص جمعیت بر مرگ و میر و میزان باروری جمعیت شهرنشین

تحول در جمعیت فعال و شاغل

 

فصل چهارم: توسعه شهرها و شهرنشینی در ایران

تحول جمعیت شهرنشین ایران

نسبت جمعیت شهری و روستایی

عوامل مؤثر در تغییرات جمعیت شهرهای ایران

نقش مهاجرت در ایجاد تغییر

دلیل جذب مهاجران به شهر تهران

علل گرایش مهاجران به تهران

عواقب رشد شهرنشیی در ایران

نتیجه منفی مهاجرت

گروه دوم مشکلات مهاجرین

دو نکته اساسی در مورد مهاجرین جنگ تحمیلی

مشکلات مهاجرین جنگ تحمیلی

 

فصل پنجم: مبانی نظری جامعه شناسی شهری

نظریات مربوط به شهر و نظام شهرنشینی

شهر آرمانی یا اوتوپیا

 نظریه های تاریخی و تکاملی شهر

 تعریف شهر به مثابه یک نهاد اقتصادی

تعریف شهر از نظر ماکس وبر

انواع شهر از نظر ماکس وبر

نظریه وابستگی

دیدگاههای مختلف در نظریه وابستگی

عامل رشد شهر در کشورهای صنعتی

نظریه نظام جهانی

نشانه شهرنشینی در نظام سرمایه داری صنعتی

نظریه روان شناختی شهر

 مکتب اکولوژی ( زیست محیطی )

علت شهرت مکتب جامعه شناسی شیکاگو

یکی از وظایف جامعه شناسی شهر و شهرنشینی از دیدگاه اکولوژیک

مباحث کلیدی جامعه شناسی شهری از دیدگاه مکتب اکولوژیک

مدل توسعه فضا در شهر شیکاگو: ارنست برگس

ویژگی مشترک  شهرها از نظر ورث

مشخصات بارز کار مکتب شیکاگو

تفکیک یا ترکیب نظریه ها در جامعه شناسی شهری

ویژگی ها و مشخصات عرصه شهری

نیروهای شکل دهنده محیط

توسعه و توسعه نیافتگی

 

فصل ششم: تحقیقات اکولوژیک در شهرها

اکولوژی شهر

جریانات اکولوژیک

توالی گروه ها در یک محل

تراکم فعالیت ها و مشاغل معین در کنار هم و در نقاط خاص

جدایی مکانی

موقعیت و فاصله

موقعیت مرکزی

منظور از فاصله

تمایز فضا از نظر وظیفه و کارکرد

تمایز فضای شهر از نظر جامعه شناسی

انواع طرح های توسعه شهری

طرح دوایر متحد المرکز

طرح محوری

طرح قطاعی

طرح چند هسته ای

ارزیابی طرح های شهری

ادامه ارزیابی طرحهای شهری

میکرو اکولوژی

محله

منافع مشترک بین اعضای محله

عوامل مؤثر در قدرت سنجی محله ها

اهمیت جامعه شناختی محله

تاثیر مجاورت مکانی در روابط همسایگی( در آپارتمان ها )

انواع نزدیکی مکانی

 

فصل هفتم: بنیان های زندگی شهری ، تشکیلات اجتماعی شهرها و تحول آن

ادوار مختلف تاریخی برای مطالعه زندگی شهری

کارکرد شهر در دوره های مختلف

شهر در دوره اسلامی

اجزای اصلی شهر در دوران اسلامی

شهرهای بزرگ دوران اسلامی

تشکیلات شهرهای اسلامی

بنیان های اجتماعی زندگی شهر در دوره اسلامی

شهر در دوره اسلامی

شهرنشینی در عصر جدید

 

فصل هشتم: ویژگی های برخی گروه های اجتماعی

خصوصیات اجتماعی جوانان در شهرها

دو فرضیه در رابطه با رفتار جوانان

دلیل توجه به رفتار جوانان

تنوع گروه های جوانان و طبقه بندی آنها

خصوصیت رفتاری جوانان

مخالفت جوانان با بزرگسالان

علت مسائل جوانان در شهرهای اقماری و حومه شهر های بزرگ

مسائل جوانان در شهرهای اقماری

گذران فراغت

انگیزه های تفریحات خارج از منزل

 

فصل نهم: مسکن خانوادگی

مطالعات مسکن

فونکسیون های مسکن

توجه انسان شناسان و جامعه شناسان به مسائل مسکن

توجه به مسکن

نیازهای مربوط به مسکن

خصوصیت مسکن ناسالم و معیوب

تاثیر مسکن ناسالم بر سلامتی و بهداشت خانواده

سطوح مراکز تصمیم در مورد سبک مسکن

 

فصل دهم: مسائل و مشکلات برنامه ریزی شهری و طرح های جامع شهری

گسترش و توسعه شهرنشینی در عصر جدید

پدیده گسترش یا محیط نا مانوس

پدیده محیط مانوس شهر

رابطه توسعه شهر و روستا

مسئله شهرنشینی

تجمع و تمرکز در محیط شهر

روش های حل مسائل شهری

حقیقت زندگی شهری

طرح هادی

طرح های شهری

نقیصه طرح هادی

شهر در شبکه اقتصاد منطقه ای و سراسری

 

فصل یازدهم: برخی ویژگی های روانی و رفتاری شهرنشینان

رفتار شهرنشینی

اخلاق و رفتار شهرنشینان از دیدگاه ابن خلدون

دید منفی نسبت به شهرنشینی

ویژگی های منفی زندگی شهری در عصر جدید

خصلت های کلان شهرها از نظر زیمل

 

فصل دوازدهم: زمینه های پژوهش تازه در جامعه شناسی شهری

هدف از پژوهش در مورد شهرها

پژوهش در امور شهری

تحول صور زندگی و توسعه شهرنشینی

پژوهش های شهری

اجزای متشکل سبک زندگی

شکل زندگی

برقراری رابطه بین صور زندگی اجتماعی و توسعه شهرنشینی

نحوه تحول صور زندگی و توسعه شهرنشینی

توسعه شهر در کشورهای صنعتی

تغییر در سبک زندگی و شهرسازی

دو نوع خلا در زندگی شهری در کشورهای در حال توسعه

 

فصل سیزدهم: مطالعات و برنامه ریزی در ایران

اولین مطالعات شهری

مطالعات شهری در دوره های معاصر

اولین شهرهای دارای طرح جامع

دلیل عدم موفقیت طرحهای شهری ابران

 

فصل چهاردهم: روش شناسی تحلیل شهرها

عوامل تعیین کننده وضعیت شهرها

 

توضیحات:

کتاب جامعه شناسی شهری تألیف دکتر غلامعباس توسلی، از جمله منابع مهم درس جامعه شناسی شهری رشته علوم اجتماعی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب می باشد که مشتمل بر 14 فصل و در حجم 285 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود