مبانی نظری و پیشینه شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی

مبانی نظری و پیشینه شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی

دانلود مبانی نظری و پیشینه شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی

مبانی نظری و پیشینه شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 124 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- پیشینه تحقیق................................................11

2-1- 1-مطالعات انجام شده داخلی..................................11

2-1-2- مطالعات انجام شده خارجی............................14

2-1- 3-جمع بندی پیشینه تحقیق..................................17

2-2- مبانی نظری.............................................18

2-2-1- هویت......................................................18

2-2-1-1- هویت اجتماعی.....................................19

2-2-1-2 کنش متقابل نمادین..................................20

2-2-1-3- سایر نظریه پردازان............................................21

2-2-2- شبکه های اجتماعی مجازی ...........................23

2-2-3- شبکه های اجتماعی مجازی و هویت................25

2-2-3-1- بری ولمن...............................................25

2-2-3-2-آنتونی گیدنز....................................26

2-2-3-3- رولند رابرتسون......................................27

2-2-3-4- مالکوم واتزر...................................... 28

2-2-3-5- مانوئل کاستلز........................................30

2-2-3-6- حوزه عمومی هابرماس...............................31

2-2-3-7- نظریه کاشت...................................31

2-2-3-8-نظریه استفاده و رضامندی............................32

2-2-3-9- فیس بوک و هویت...............................32

2-3- چارچوب نظری تحقیق.......................................34

2-4- فرضیه های تحقیق................................................37

دانلود مبانی نظری و پیشینه شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی